voorbeelden van stageverslagen:

enige tips voor de docent: 

terug

 maken van een stageverslag met een tekstverwerker.

 Mijn stage bij....

denken

 

denken (wat moet ik doen)

 

 

voorbeeld download

doen

 

doen (maak het verslag)

met hulp (de rode hulptekst is tijdens het printen niet zichtbaar)
             
(de grijze invulhokjes zijn tijdens het printen niet zichtbaar)

voorbeeld

 download

zonder hulp  (dus ook zonder  voorbeeld)

nakijken

 


nakijken (controle of alles gedaan is)

als het hulpsjabloon bij "doen" is gebruikt

 

voorbeeld

download

als geen hulpsjabloon bij "doen" is gebruikt

voorbeeld

download


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beheer: J. Görtzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

tip:
1. de download bestanden bij "denken" en "nakijken" zijn gemaakt in Word ( ongeveer 50 Kb). Wanneer deze lijsten worden ingevuld via de p.c., gaat dit ten koste van de overzichtelijkheid (tekstregels verschuiven ).
Advies: print de "denk" en "nakijk" bladen uit.  Zodoende heeft (en behoudt) de leerling een overzichtelijk schema en hebben zowel leerling als leerkracht  tastbare checklijsten (wat is gedaan, wat moet nog gebeuren).

2. hanteer de volgorde: eerst denken (laat de "denk"lijst invullen); klaar en accoord ? 
dan naar doen (de ingevulde "denk"lijst is  voorwaarde om zelfstandig, dus zonder hulp van de leerkracht, het verslag te kunnen maken). De "nakijk"lijst is een controle voor leerling en leerkracht of alles correct is ingevuld.

3. het "doen" verslag is 33,5Kb . De leerling kan het verslag direct via de p.c. maken en daarna opslaan op diskette.
Advies: download het sjabloon-verslag, sla dit sjabloon op (een diskette), en laat de leerling het sjabloon invullen vanaf diskette.
Het is de bedoeling, dat de leerling in het grijze vlak de antwoorden invult.
De verborgen (rode) hulptekst is alleen via de p.c. zichtbaar. Voorwaarde is wel, dat de optie "verborgen tekst"is aangevinkt.
(Zie bij Word:  extra - opties - weergave - verborgen tekst).


Indien wordt besloten, zelfstandig een verslag te maken (zonder hulp), dan zijn de "denk"- en "nakijk"lijsten handvaten, die gebruikt kunnen worden als steun.Een sjabloon-verslag is niet aanwezig.

4. indien leerlingen foto's mogen maken, informeer het stagebedrijf duidelijk, wat de bedoeling van de foto's is.